Others

ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦାନ୍ତ କ୍ରିମ୍ ବା ପେଷ୍ଟ୍ – ପେଷ୍ଟ ଏକ ଲାଭ ଅନେକ – ଅସଲି ଆୟୁର୍ବେଦର ସନ୍ଧାନ (Dental)

ଏହା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ରୋଗପାଇଁ ଏକ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ଅଟେ l ଏଥିରେ ଦାନ୍ତ ଧଳା ଓ ଚମକଦାର ହୋଇଥାଏ ତଥା ଦାନ୍ତ ମାଢିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ, ମୁହଁରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ l ଦାନ୍ତ ପଡିବା, ଦାନ୍ତରେ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ଲାଗିବା, ଦାନ୍ତ ବଥା, ପାଇରିଆ, ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଆଦିରୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ l ତମାଖୁ, ଗୁଟୁଖା ଆଦି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଦାନ୍ତରେ ହେଉଥିବା ନାଲି ବା ହଳଦିଆ ଦାଗ ଦୂର କରେ l ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇ କଟା କିମ୍ବା ଛାଲିଥିବା ଜାଗାରେ

Read more