Addiction

ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମଦନିଶା ଛଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ – ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଦମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଗଠନ

ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚେରମୂଳି  ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମଦ ନିଶା, ଗୁଟଖା, ସିଗାରେଟ୍, ଗୁଡ଼ାଖୁ, ଭାଙ୍ଗ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଶା ଚୁପଚାପ୍ ଛଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ l କିଛି ସାଇଡ ଏଫେକ୍ଟ ନାହିଁ  l ସେ ଲୋକ ବାସ୍ନା ଗନ୍ଧ ରଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟ୍ କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ ଔଷଧ ର ମୂଲ୍ୟ  400 ରୁ  1200 ଭିତରେ l   କୁଆଡେ ଯାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି,  ଏଡମିଶନ କରି ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ

Read more