Gallery Testimony

Testimony for Pregnancy ନିଃସନ୍ତାନ ପରିବାରରେ ପିଲାଛୁଆ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ !

ଏଠାରେ କେତକ ମହିଳାଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସନ୍ତାନ ବା ପିଲାଛୁଆ ହୋଇ ନଥିଲା, ସେମାନେ ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ଔଷଧ ଖାଇ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ 1) ଏହି ମହିଳାଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲା ଛୁଆ ହେଉ ନଥିଲା, 3/4 ଜାଗା ଚିକିତ୍ସା କରି କିଛି ଲାଭ ହୋଇ ନଥିଲା, ଆୟୁର୍ବେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 2) ଏହି ମହିଳା ନର୍ସଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ

Read more